Nieuws Sport Agenda zaterdag 22 oktober 2016
Artikelen  Dossiers  Algemeen  Archief  
dinsdag 19 september 2006 om 09:35
Dit is de meest complete en actuele lijst van e-mailadressen van de Friese nieuwsmedia: dagbladen, persbureau's, fotografen, zelfstandige journalisten, correspondenten, electronische media, omroepen, huis-aan-huisbladen, kabel- en internetradio en special interestbladen. De meeste regionale kranten verschijnen -tenzij anders aangegeven- wekelijks: stuur daarom uw persberichten tijdig in. Het verzenden van persberichten via e-mail wordt door de redacties bijzonder op prijs gesteld. De kans dat een goed geschreven bericht integraal wordt overgenomen is groot.
Aan deze lijst is de grootst mogelijk zorg besteed. De adressen worden regelmatig gecontroleerd. 

Provinciaal:
Fryslân: redactie.fryslan@whm.wegener.nl
Friesch Dagblad: regio@frieschdagblad.nl
Leeuwarder Courant: redactie@leeuwardercourant.nl
Omrop Fryslân: redaksje@omropfryslan.nl
GPTV: info@gptv.nl
Dagblad De Telegraaf (regiocorrespondent): aspaansen@telegraaf.nl
NRC Handelsblad (regiocorrespondent): mik@nrc.nl
Popjournalist Harry de Jong: hdejong@cybercomm.nl

Zakelijke uitgaven:
Ondernemend Friesland: persbureauhfp@planet.nl
Vraag en Aanbod Noord: skalie@zonnet.nl
De Zakenspiegel: info@zakenspiegel.nl
Kijk op het Noorden: kohn@gmgroep.nl
Kamerkrant: r.poels@wps.wegener.nl

Uitgaanskranten/bijlagen/agenda:
Uit (Leeuwarder Courant): uit@leeuwardercourant.nl
Friesch Dagblad: cultuur@frieschdagblad.nl
Omrop Fryslân aginda: aginda@omropfryslan.nl

Persbureau's:
PS Produkties: info@ps-produkties.nl
Persbureau Leeuwarden: a.veldman@chello.nl
Persburo Penn: info@penn.nl
Persbureau Noord-Oost: persbureau@noordoost.nl
Persbureau W.P. de Jager (info@wpdejager.nl)

Fotopersbureau's:
Hoge Noorden: info@hogenoorden.nl
Persbureau Noordoost: persbureau@noordoost.nl
FDS Fotopress: info@fds-fotopress.com
Simon Bleeker: simon.bleeker.fotografie@wxs.nl
Martin de Jong: m.de.jong8@home.nl
Dick Manshande: dmfoto@home.nl
Joachim de Ruijter Fotografie: info@joachimderuijter.nl

Waddeneilanden:
Vlieland:
Vliestroom: redaktie@vliestroom.nl
De Noordwester: infokanaal@denoordwester.nl
De Vliezier: redactie@vliezier.nl
Terschelling:
De Terschellinger: muiserterschelling@orange.nl
De Sjouw: redactie@desjouw.nl
Jan Heuff: heuff@jan-heuff.nl
Renske Gorter: renske.gorter@wanadoo.nl
Ameland:
De Krant van Ameland: info@persbureau-ameland.nl
Kabelkrant Ameland: redaktie@kabelkrantameland.nl
De Nieuwe Amelander: info@denieuweamelander.nl
Internetkrant voor Ameland: redactie@ameland.org
Persfotobureau janspoelstra.nl: persfoto@janspoelstra.nl

Schiermonnikoog:
De Dorpsbode: redactie@dorpsbode.nl
Nieuwschiertje: nieuws@op-schiermonnikoog.nl
Ilja Zonneveld: i.zonneveld@chello.nl
Lytje Pole: info@vvvschiermonnikoog.nl

Noordoost-Friesland:
Wâldnet: redactie@waldnet.nl
Sawn Stjerren Nijs: 7sterren@planet.nl
Radio Middelsé: redaksje@radiomiddelse.nl
De Nieuwe Dockumer Courant: redactie.nieuwedockumercourant@friesepers.nl
Radio Noord-Oost Friesland: nieuws@radionof.nl
De Feanster: redactie@defeanster.com
Actief: info@weekblad-actief.nl
Stienser Omroeper: stienseromroeper@planet.nl
Kabelkrant Tytsjerksteradiel: redactie.kanaal30@chello.nl
Lokale omrop Tytsjerksteradiel: redactie.radio.OT@chello.nl
Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland: redactie@nieuwsbladnof.nl
Lauwersmeerkoerier: info@lauwersmeerkoerier.nl
De Westereender: jefanka@planet.nl
Persbureau W.P. de Jager (info@wpdejager.nl)


Zuidoost Friesland:
Breeduit (Smallingerland): redactie@drachtenbreeduit.nl
De Woudklank: wou@hoekstra-uitgeverij.nl
Drachtster Courant: redactie.drachtstercourant@friesepers.nl
Stellingwerf: stellingwerf@boom.nl
Radio Centraal: info@radiocentraal.com
De Nieuwe Ooststellingwerver/De Griffioen:
redactie@dekrantvanhier.nl
Radio Odrie (Ooststellingwerf): info@omroepodrie.nl

Noord-West Friesland:
Bildtweb: info@bildtweb.nl
Van Wad tot Stad: info@vanwadtotstad.nl
Franeker Courant: redactie.franekercourant@friesepers.nl
Radio Eenhoorn (Menaldumadeel/Het Bildt/Franekeradeel): radio.eenhoorn@chello.nl
Harlinger Courant: redactie@fh.nl
GPTV: info@gptv.nl
Radio Stad Harlingen: info@radiostadharlingen.nl
De Bildtse Post:redactie@bildtsepost.nl
Noardwester: info@noardwester.nl
Persbureau Noordwest Friesland: info@press4all.nl

Midden-Friesland:
De Grouster: redactie@degrouster.nl
Radio Boarnsterstim: boarnsterstim@hotmail.com (gaat per 1-1-2014 samen met Omrop Mercurius, Leeuwarden)
Heerenveense Courant: hrv@hoekstra-uitgeverij.nl
Huis aan Huis: redactie.huisaanhuis@friesepers.nl
Mercurius (lokale omroep Leeuwarden): redactie@mercuriusrtv.nl
Liwwadders: redactie@liwwadders.nl
De Koerier: redactie.koerier@friesepers.nl
Akkrum.net: akkrum@orange.nl
De Mid-Frieslander: opgeheven
Zuidwest Friesland:
Sneeker Nieuwsblad: redactie@sneekernieuwsblad.nl
Alles van Sneek: sneek@allesvan.nl
Jouster Courant: jou@hoekstra-uitgeverij.nl
Skarsterlân Nieuws: info@skarsterlannieuws.nl
De Zakenman (tweewekelijks; St. Nicolaasga e.o.): zakenman@notastnyk.nl
Zuid-Friesland: zfr@hoekstra-uitgeverij.nl
Op 'e Skille (tweewekelijks; Littenseradiel e.o.): info@skille.nl
Bolswards Nieuwsblad: bol@hoekstra-uitgeverij.nl
Friso (Workum): frisokrant@planet.nl
Makkumer Belboei: a.quarre@hetnet.nl
Balkster Courant: bal@hoekstra-uitgeverij.nl
Radio Gasterlân: info@radiogasterlan.nl
Wijd & Zijd: redactie.wijd&zijd@friesepers.nl
Radio Markant (Sneek, Wymbritseradiel): info@radiomarkant.nl
RTN (Lokale Omroep Nijefurd): rtn-redaktie@planet.nl
Sneker Internetkrant: pers@persbureaudoevendans.nl

Adressen van landelijke media vindt u op deze site of in het Handboek voor Nederlandse Pers en Publiciteit.
Klik hier voor de Medialijst Drenthe.

Landelijke watersportpers:
binnenvaartkrant (Noord-Nederland): info@tenhavetekst.nl
maritiem nieuws       info@navingo.nl
schuttevaer             redactie@schuttevaer.nl
spiegel der zeilvaart   wim.bruijn@wxs.nl
waterkampioen        waterkampioen@anwb.nl
watersportverbond    info@watersportverbond.nl
zeilen / zeilnieuws    info@zeilen.com
Regiomedewerker De Vaarkrant (De Telegraaf): richarddejonge@wxs.nl
Google
Web degrouster.nl

Redactie & advertenties:
Kor Hylkema

Tel: 06-27238466
redactie@degrouster.nl

Overname en/of hergebruik, in welke vorm dan ook, van artikelen en/of foto's op deze site is zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf niet toegestaan.
De Grouster 1999-2016 - Powered by Scylla Software