Expositie over Grouster dichteres Rixt
Hotso Spanninga wint dr. Joast Halbertsmaprijs
De uitreiking vond plaats in de Sint Piterkerk in Grou.
Het pand aan de Parkstraat 1 wordt de komende maanden gehuurd door De Schiffart.
Het pand aan de Parkstraat 1 wordt de komende maanden gehuurd door De Schiffart.
Timo Slump en Marieke Warmerdam van Het Theehuis kregen de eerste gevelvlag. In het midden BCG-bestuurslid Joke Broekens.
Timo Slump en Marieke Warmerdam van Het Theehuis met de gevelvlag. In het midden BCG-bestuurslid Joke Broekens.