De notitie ‘Blikpôle - Groene Kruisgebied. Van vuilstort naar aantrekkelijk recreatiegebied’.
De notitie ‘Blikpôle - Groene Kruisgebied. Van vuilstort naar aantrekkelijk recreatiegebied’.