Hinne Stellingwerff in 1975, op 30-jarige leeftijd. Hij haalde toen de Leeuwarder Courant met het priksleeën.
Hinne Stellingwerff in 1975, op 30-jarige leeftijd. Hij haalde toen de Leeuwarder Courant met het priksleeën.