De Friese Fiets APK in de werkplaats van Joop Zandberg Rijwielen.