Hotel Oostergoo voor het eerst stemlokaal
De stemburo's -waaronder Hotel Oostergoo- zijn woensdag van half 8 tot 21 uur open.