Vervanging riolering in smalle Grouster straten ‘uitdagend’
De riolering in de Molenstraat wordt vervangen. (Foto: Jansma Drachten)