In 'de buorren' van Grou kun je heksenbezems tegenkomen. Dit verwijst naar het Sint Pitermearke van dit jaar met de naam 'Heksen!'.
In 'de buorren' van Grou kun je heksenbezems tegenkomen. Dit verwijst naar het Sint Pitermearke van dit jaar met de naam 'Heksen!'.