Jentsje Hofstra (links) en Evert Wind maaien het riet met de zeis.
Jentsje Hofstra (links) en Evert Wind maaien het riet met de zeis.