Sint Piter neemt op It Grien afscheid. Links is nog net loco-burgemeester Hein de Haan te zien.
Sint Piter neemt op It Grien afscheid. Links is nog net loco-burgemeester Hein de Haan te zien.
Het Marit Bouwmeester Zeilcentrum werd opgeleverd in 2013. Het is een ontwerp van André van Dijk.
Het Marit Bouwmeester Zeilcentrum werd opgeleverd in 2013. Het is een ontwerp van André van Dijk.
Het Dolfinarium in Harderwijk. (Foto: dolfinarium.nl)
Het Dolfinarium in Harderwijk. (Foto: dolfinarium.nl)
Atje Gaastra (foto) schonk in 1949 veel bezittingen aan de gemeente Idaarderadeel.
Atje Gaastra (foto) schonk in 1949 veel bezittingen aan de gemeente Idaarderadeel.
Woninginbraak op Yn ‘e Lijte
De woning op de kop van de haven in aanbouw. Op de achtergrond restaurant De Vrijheid.
De woning op de kop van de haven in aanbouw. Op de achtergrond restaurant De Vrijheid.
De ondertekenaars van de intentieverklaring. V.l.n.r. Ivo Krikke (BusinessClub Grou), Dennis van Harten (brandweer), wethouder Sjoerd Feitsma (Gemeente Leeuwarden), Cor Reijenga (politie) en Martijn Wildeboer (adviseur keurmerk veilig ondernemen CCV).
De ondertekenaars van de intentieverklaring. V.l.n.r. Ivo Krikke (BusinessClub Grou), Dennis van Harten (brandweer), wethouder Sjoerd Feitsma (Gemeente Leeuwarden), Cor Reijenga (politie) en Martijn Wildeboer (adviseur keurmerk veilig ondernemen CCV).