Doarpskoöperaasje Grou: proces recreatieplan Grou-Noord snel bijsturen
Jannewietske de Vries nam de prikstok over van Tjeerd van der Zwan.
Jannewietske de Vries nam de prikstok over van Tjeerd van der Zwan.
Jentsje Kooistra kreeg een getuigschrift en presentjes uit handen van burgemeester Buma. Zijn vrouw Grytsje werd verrast met bloemen.
Jentsje Kooistra kreeg een getuigschrift en presentjes uit handen van burgemeester Buma. Zijn vrouw Grytsje werd verrast met bloemen.
Piter Banga krige fan Martsje de Jong in moai kadopakket.
Piter Banga krige fan Martsje de Jong in moai kadopakket.
De plant, de stembus en de brief van Aldemar in de Grouster scholen.
De plant, de stembus en de brief van Aldemar in de Grouster scholen.
Sint Piterfeest zoekt vrijwillige helpers
Aukje de Vries, Rick Bouma en Harry Bevers op de steiger bij Het Theehuis.
Aukje de Vries, Rick Bouma en Harry Bevers op de steiger bij Het Theehuis.