De Sociëteit Grou een aantal jaren geleden tijdens een bezoek aan Vlieland.
De Sociëteit Grou een aantal jaren geleden tijdens een bezoek aan Vlieland.
Peter Jagersma bezig met het verwijderen van de graffiti.
Peter Jagersma bezig met het verwijderen van de graffiti.
Initiatiefnemers Eline de Koning (links) en Angelique Borghuis van Boezemvriendinnen.
Initiatiefnemers Eline de Koning (links) en Angelique Borghuis van Boezemvriendinnen.
Thema Grouster Merke 2023
Luci Lantinga (rechts) organiseert de Winter Wandel- en Fietstocht samen met Inge de Boer als project voor hun CIOS-examen.
Luci Lantinga (rechts) organiseert de Winter Wandel- en Fietstocht samen met Inge de Boer als project voor hun CIOS-examen.
Het Wijkorkest foar Elkenien tijdens een concert bij Roordastate.
Het Wijkorkest foar Elkenien tijdens een concert bij Roordastate.
Wethouder Jacobse (links) krijgt het eerste exemplaar van het jubileumboek uit handen van Bert Nicolai.
Wethouder Jacobse (links) krijgt het eerste exemplaar van het jubileumboek uit handen van Bert Nicolai.