Skipkesilen bij het Zeilcentrum. (Foto: Jikkie Piersma)
Skipkesilen bij het Zeilcentrum. (Foto: Jikkie Piersma)
GGG koken in Grou
Rixt van der Horst met haar paard Eisma's Akuna Matata.
Rixt van der Horst met haar paard Eisma's Akuna Matata.
Kamerlid Aant Jelle Soepboer kreeg van Gjalt de Groot het eerste exemplaar. (Foto: Sjoerd Hania)
Kamerlid Aant Jelle Soepboer kreeg van Gjalt de Groot het eerste exemplaar. (Foto: Sjoerd Hania)
De boeken staan in de tuin van de kosterswoning op klapstoeltjes klaar.
De boeken staan in de tuin van de kosterswoning op klapstoeltjes klaar.
De tweede ALV van de Doarpskoöperaasje trok 55 leden.
De tweede ALV van de Doarpskoöperaasje trok 55 leden.
Zaterdag weer Vrolijke Vrijmarkt