Tjalling van der Goot van Koninklijke zeilvereeniging Oostergoo toont de net van CdK Brok (r.) ontvangen penning.