Jannewietske de Vries nam de prikstok over van Tjeerd van der Zwan.
Jannewietske de Vries nam de prikstok over van Tjeerd van der Zwan.