Stifting Muzyktinte opgeheven, batig saldo naar Grouster clubs
Het bestuur van Stifting Muzyktinte Grou met de bestuursleden van de begunstigde clubs.