Wetterskip besluit donderdag over inzet retentiepolders
It Eilân-East in de hoedanigheid als overstroomgebied. (Foto: It Fryske Gea)