De winnaars van de 2e Grouster jaarzeilprjs.
De winnaars van de 2e Grouster jaarzeilprjs.